ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №158 Зора (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:158
Име:Зора
Директор:Иванка Тончева
Район:Илинден
Адрес:гр.София, кв. "Захарна фабрика"
Комуникация:
8219185

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред1901
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2201
Хронични заболявания020
СОП020
Работна група2--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2200
Хронични заболявания300
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред3100
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2710
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред23--
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

        ДГ 158”ЗОРА” се намира в чистия и спокоен столичен квартал “Захарна фабрика”,

в близост до “Западен парк” отдалечен от шумните и прашни булеварди, сред много

зеленина, спокойствие и тишина върху 5 декара земя. Построена е през 1976

година по типов проект за 5 възрастови групи

        Екипът на ДГ №158 „Зора“ работи за осигуряване на необходимите условия за физическо, духовно и нравствено развитие на детето. Гарантират неговата сигурност, възпитават го в дух на толерантност, приобщават го към българските традиции и общочовешки ценности. Образователната дейност се организира и провежда в съответствие с държавните образователни стандарти за предучилищно възпитание и подготовка за училище от квалифицирани и опитни  педагози .
В детската градина е осигурено  целодневно медицинско обслужване.

         Детското заведение разполага с просторни и слънчеви занимални, отделни спални

помещения, физкултурен салон, логопедичен кабинет и 5 обособени площадки на

двора за всяка възрастова група с много декоративни насаждения-ели, борчета,

кипариси, брези, липи и тревни пространства за игри, изградено футболно игрище и площадка по БДП.

  В детската градина има  целодневна охрана и денонощно видеонаблюдение.

          По желание на родителите се предлагат допълнителни образователни дейности - изучаване на английски език, български народни и модерни  танци, балет, приложни изкуства,  футбол,йога.

За комфортното пребиваване на децата в детската градина и добрата им

подготовка за училище се грижи екип от специалисти-преподаватели с висше

образование, опит и отговорност, логопед, медицински сестри с дългогодишна

практика и умения за работа с деца, отговорни помощник-възпитателки, готвачки и

други. Всички те се стараят да осигурят на децата здравословно, весело, приятно

и спокойно детство, като често се организират празници, развлечения, разходки.

          На децата ежегодно се осигурява зелено училище в края на всяка учебна година , отдих сред природата, разнообразни образователни и развлекателни екскурзии на близки разстояния извън София. Канят се в детската градина ежемесечно лицензирани професионални куклени театри за деца.

 

 Разпределението на групите за 2019/2020 учебна година е, както следва:

 

      яслена група, родени през 2018 година - 1 (една) група;

      яслена група, родени през 2017 година - 1 (една) група;

      възрастова  група, родени през 2016 година - 1 (една) група;

      възрастова група, родени през 2015 година -1 (една) група;

      подготвителна възрастова група, родени през 2014 година – 1 (една) група;

      подготвителна възрастова група, родени през 2013 година - 1 (една) група.

 

 

ЗАПИСВАНЕ НА  КЛАСИРАНИ  ДЕЦА: 

  

Всеки работен ден от 8.00 часа до 1600 часа. 

  

Необходими документи: 

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ) 

2. Оригинал и ксерокопие от: 

удостоверението за раждане на детето;

лични  карти  на родителите;

трудова, служебна или осигурителна книжка;

3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи наличие на предимство.

4. Медицински документи

 

 СЪОБЩЕНИЕ

На 18 юни 2019 г. от 17.00 часа ще се проведе среща за родителите на новоприетите деца.

 

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА

1. Оригинал на  здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

2. Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар,че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

3. Отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в детската градина.

5. Медицинска бележка, че детето е здраво, не е в контакт със заразна болест, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.
    Не се приемат деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта! За деца с трайни противопоказания за имунизиране, се представя Протокол от СРИОКОЗ.         

Медицинските документи се представят в ДГ № 158 „Зора” един работен ден преди постъпване на детето!

При отсъствие на дете от детската градина се изискват следните медицински документи:

за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;

за повече от 30 дни по епидемични показания (стомашно-чревни разстройства) се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;

за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
ДОБРЕ ДОШЛИ В УЮТНАТА ОБСТАНОВКА НА ДГ158 “ЗОРА”!

 

За повече информация и въроси:

e-mail:dg158@abv.bg