ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №52 Илинденче (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:52
Име:Илинденче
Директор:Анна Ганчева
Район:Илинден
Адрес:гр.София, ул. "Пловдив", №25
Комуникация:
024236024 - факс
dg_52@abv.bg
024263777
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2200
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5200
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2500
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред2030
Хронични заболявания200
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Записването на всички класирани деца за основната сграда на ул. "Пловдив" и втората сграда на ул. "Кукуш" №1 се извършва САМО В ОСНОВНАТА СГРАДА НА УЛ. "ПЛОВДИВ" №25.
 

Основната сграда на ДГ №52 "ИЛИНДЕНЧЕ" е разположена в двуетажна сграда на площ от три декара в ж.к. "Света Троица", на ул. "Пловдив" №25. На детското заведение е предоставена втора сграда в ж.к."Захарна фабрика", ул. "Кукуш" №1.

В детската градина се обучават и възпитават 100 деца от три годишна възраст до постъпването им в първи клас, разпределени в пет възрастови групи. Груповите помещения са новопостроени, просторни, добре организирании модерно обзаведени.

Кадрово детското заведение е много добре осигурено с квалифицирани учители и медицински специалисти. Усилията на педагогическата колегия са насочени към реализиране на основните направления маркирани в Държавните образователни изисквания, гарантиране значимостта на детството и поставяне на детето в центъра на педагогическия процес, синхронизиране с европейскота образователна система.

Оптималното разгръщане на детските способности в заведението постигаме и чрез допълнителни образователни дейности:

чуждоезиково обучение - английски език,

танци,

футбол,

йога

и керамика и приложни изкуства,

организирани летни лагери и ски училища.

ДГ №52 е отворена за добронамерини партньори. Създадено е социално обкръжение наситено с доброжелателно внимание и грижи за децата, на основата на доверие, взаимно разбиране и синхронизиране на действията. 

През учебната 2019/20 година в  основната сграда ще функционират пет групи както следва:

една група - набор 2016 г.

две групи - набор 2015 г.

една група - набор 2014 г.

една група - набор 2013 г.

В ДГ 52 няма групи за деца СОП. Приобщаващото образование се извършва от специалистите на РЦПППО.

Местата определени за деца с хронични заболявания се приемат с решение наТЕЛК за хронично заболяване