ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №56 Здравец (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:56
Име:Здравец
Директор:Наталия Маринова
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост 3" до бл. 329
Комуникация:
028758108 028759074
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред2300
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2400
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група2--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4700
Хронични заболявания300
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4500
Хронични заболявания1100
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3900
Хронични заболявания1900
СОП000
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред4500
Хронични заболявания500
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

При постъпване на новоприети деца се представят следните медицински документи:

 1. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.
 2. Еднократни отрицателни резултати от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди  постъпване на детето в детското заведение.

Купува се фекален тест (проба) и перианална отривка със скоч лепенка от аптека и след взимане на пробата се носи в лаборатория, която извършва тези изследвания, или в Националният център по заразни и паразитни болести.

 1. Изследване на кръв и урина – извършени в едномесечен срок преди постъпването.
 2. Изследване за сифилис (Васерман) (само за детска ясла) на единия от родителите, извършено до 6 месеца преди постъпването.
 3. Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.). Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска ясла, когато са на лице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба №15/2005г. за имунизациите в Република България.
 4. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина/ясла.       

 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 56 "ЗДРАВЕЦ" е създадена през 1981 г.

Намира се във вътрешността на ж.к. "Младост" - 3 и е разположена  на 2 дка застроена площ и 10 дка залесен и озеленен двор. 

В сградата се помещават осем групи детска градина и две яслени групи. Обособени са три салона за творчески и спортни дейности: физкултурен, музикален салон и интерактивна стая, където децата имат възможност да работят със съвременни електронни образователни ресурси и да развиват своята дигитална грамотност.

За децата се грижат висококвалифицирани педагози, логопед от Логопедичен център - гр. София, ресурсен учител от РЦПППО-София-град - за децата със СОП, непедагогически служители, както и екип от  6 медицински сестри. В ДГ № 56 "Здравец" предстои назначаването и на психолог.  Педагогическият персонал е с висок образователен ценз и стремеж за непрекъснато повишаване на квалификацията си.

Целта на работата на целият екип на детската градина е да  постави основите на личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, както и да ги насърчи към съхраняване на  националната , културна и родова идентичност.

Като основна ценностна единица в педагогическата  дейност, е важно  да се съхрани уникалността на детството,  чрез съобразяване с индивидуалната динамика на развитие на детето и чрез търсене на единство и хармония във физическото, духовното, нравственото, социалното и интелектуалното му развитие – гаранция за пълноценна готовност за училище.

Възможност за  развиване на детските интереси и заложби в ДГ №56 "Здравец" дават и  организираните допълнителни образователни дейности. Видът и броят им се определя от родителите. 

 • Чуждоезиково обучение – английски език;
 • приложни изкуства;
 • народни танци;
 • латино танци;
 • плуване;
 • футбол
 • йога

Ежегодно при желание от страна родителите се организират допълнително: ски училища, отдих на планина и еднодневни екскурзии.

Високият професионализъм на екипа, както и дейносттите, които той осъществява, правят ДГ №56 "Здравец" предпочитано място за отглеждане, възпитание, социализация и образование на деца от Предучилищна възраст.

ДГ № 56 "Здравец" участва в следните проекти:

1. "За чиста околна среда" - "Обичам природата и аз участвам" на МОСВ и ПУДОС

2. "Учим и знаем правилата" - БДП и приложножно колоездене

3. ПМС №129  за подпомагане на физическото възпитание и спорта

4. "Училищно мляко" и "Училищен плод" на ДФЗ

 

Линк към сайт на детската градина: www.odz56.com


 

 

Контакти:

  +359 884 801 635

   02/ 875 90 74

   02/ 875 81 08

e-mail: odz56@abv.bg

Директор на ДГ № 56 "Здравец": Н. Маринова