ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №160 Драгалевци (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:160
Име:Драгалевци
Директор:Румяна Узунска
Район:Витоша
Адрес:гр.София, ул. "Захари Зограф №1-Драгалев.
Комуникация:
9671014

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2000
Хронични заболявания110
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания100
СОП020
Работна група1--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4600
Хронични заболявания600
СОП100
Работна група2--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред1900
Хронични заболявания1000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред1601
Хронични заболявания900
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред19--
Хронични заболявания700
СОП000
Работна група0--

Информация за родители
Информация за родители

 Актуално

ДГ№ 160 „Драгалевци” е общинско детско заведение за отглеждане и възпитание на деца от яслена възраст до постъпване в първи клас.  Детското заведение се намира на територията на район „Витоша”, Столична община, със седалище ,кв. Драгалевци, ул „Захари Зограф“ №1- оснавна администативна Сград 1 и филиал към ДГ № 160 "Драгалевци" на друг административен адрес - Сграда 2: кв.Драгалевци,ул."Кумините" № 3 . ДГ № 160 „Драгалевци“  работи на пет дневна работна седмица от 7.00 до 19.00 ч.. От учебната 2019/2020 ще функционира с 2 яслени и 8 градински групи.

Сайт на детската градина: https://dg160sofia.com/

Брой групи в детската градина по година на раждане за учебната 2019/2020 г. ще бъдат сформирани както следва:

         -набор 2018 – посещават 0 деца,  ще бъдат приети 0 деца през месец май 2019г.;

         -набор 2017 – посещават 0 деца, ще бъдат приети 26 деца в Сграда 1 и 26 деца в Сграда 2 през месец май 2019г.;

 • три групи набор 2016 – посещават 72 деца, ще бъдат приети 8 деца в Сграда 1 и 2 деца в Сграда 2 през месец май;
 • две групи набор 2015 – посещават 29 деца деца в Сграда 1 и 28 деца в Сграда 2.
 • две ПГ групи набор 2014 – посещават 28 деца в Сграда 1 и 28 деца в Сграда 2.
 • две ПГ групи набор 2013  – посещават 36 деца в Сграда 1.

 

На родителите  се предлагат допълнителни педагогически дейности, в които биха могли срещу допълнителна такса да запишат децата:

 • Чуждо езиково обучение – английски;
 • латино и бални танци
 • приложни изкуства;
 • народни танци;
 • балет;
 • йога за деца;
 • футбол;

Ежегодно при желание от страна родителите се организира допълнително:

 • екскурзии
 • зелено училище
 • бяло училище
 • морски лагер

На кандидатстващите родители, препоръчваме внимателно да прочетат изискванията, описани подробно в раздел „Ръководство”  на ИСОДЗ за необходимите документи, доказващи валидност на критериите, които ще посочат в профила на детето!  Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство и за които не може да представи в срок съответния документ, записването ще бъде отказано! 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. ЗАПИСВАНЕТО  НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДА НА ДГ № 160”Драгалевци”с административен адрес: кв.Драгалевци, ул."Захари Зограф" № 1.

.......................................................................................................................................................................................................


 

м.юли 2008г.

Системата ще продължи да класира деца ежеседмично, но след тази събота 05.07.2008г.няма да елиминира кандидатури поради неявяване. Така няма да има проблем, ако родителите не са в София през лятото.Записването на деца в ОДЗ № 160 ще става след 1-ви септември 2008 г.

м.юли 2008г.

Детската градина е включена в Програмата за основни ремонти - Бюджет 2008г.

м.май 2008г.

местата за първа група на детската градина се заемат от децата, посещаващи яслена група на детското заведение през 2007/2008 учебна година.

ОДЗ № 160 “Здравец” е общинско дeтско заведение. Намира се в полите на Витоша в
екологично чист район – кв.Драгалевци – район “Витоша”.Сградата е масивна,
двуетажна специално построена с просторни, уютни помещения със спални и
занимални.Дворът е голям с оформени тревни площи, зеленина и площадки за всяка
група.
Функционират : една яслена група за деца до 3 години и
четири групи за деца от 3 години до постъпване в
първи клас.
как се грижим за вашите деца
Ние предлагаме грижи, възпитание и обучение за Вашите деца такива, каквито Вие
искате да бъдат.
Грижи за най – малките:
- Емоционален комфорт, близък до уюта и топлината в семейството.
- Обучение във вид на занимателни ситуации с богато илюстровани помагала.
Учебна дейност
Обучението и възпитанието на децата се организира и провежда в съответствие с
държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка за
училище.
На децата се осигурява динамично организиран ден, със забавни и образователни
дейности, за да бъде следващият преход към училището по – лесен и приятен!
За децата се грижи екип от високо квалифицирани педагози, мед.сестри и помощно
– обслужващ персонал.
По желание на родителите предлагаме допълнителни дейности:
- английски език
- приложни дейности