ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №50 Зайчето Куики (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:50
Име:Зайчето Куики
Директор:Мария Цанева
Район:Възраждане
Адрес:гр.София, кв. "Зона Б-5"
Комуникация:
8292670
8229141
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред700
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група1--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред3900
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред5900
Хронични заболявания200
СОП110
Работна група6--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4300
Хронични заболявания2400
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4700
Хронични заболявания1400
СОП200
Работна група3--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред4500
Хронични заболявания1400
СОП300
Работна група0--

Информация за родители

ДГ №50 "Зайчето Куики" е открито на 19.04.1981 год.

Детската градина разполага с модерно построена сграда с обща площ 2600 кв.м. Състои се от три корпуса с топли връзки между тях. Сградата по план е построена за 10 групи, помещенията са просторни и светли. Всяка група има отделна спалня, занималня, съблекалня и голям съвременен санитарен възел.

Детското заведение разполага с басейн, физкултурен салон, амфитеатрален музикален салон, интерактивен кабинет за обучение, балетна зала, кабинет за чуждоезиково обучение, логопедичен кабинет, учебна подземна и надземна пешеходна зона с всички съоръжения за обучение по бесопасно движение по пътищата, басейн за суха профилактика на малките деца.

През 1995 год. след закриване на лекарските и стоматологичните кабинети в ДГ №50 и съгласуване с РИОКОЗ, беше разкрита една яслена маломерна група.

От учебната 1995/1996 год. в ДГ №50 се отглеждат деца в 2 яслени и 9 градински групи.

Дворът на ДГ №50 е 7 декара. Той е много добре озеленен и се поддържа в добър вид. Обособени са 11 площадки за игра на отделните  групи.

Детската градина има денонощна охрана и видеонаблюдение.

За децата в ДГ №50 се грижат квалифицирани и опитни педагози и медицински сестри: 14 старши учители, 1 главен учител, 1 учител по музика, 3 учители, 6 медицински сестри, клиничен психолог, логопед, ресурсен учител.

Осигурено е целодневно медицинско обслужване.

За индивидуална работа с  децата, които имат нужда от специални грижи и в изпълнение на целите на подкрепящото образование в детската градина има обособени и добре оборудвани кабинети с назначени психолог, ресурсен учител и логопед.

Педагози и медицински сестри работят за осигуряване на необходимите условия за физическо, духовно и нравствено развитие на детето, гарантират неговата сигурност, възпитават го в дух на толерантност, приобщаваг го към българските традиции и общочовешки ценности.

Образователната дейност се организира и провежда в съответствие с ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за училище.

По желание на родителите се предлагат допълнителни педагогически дейности - плуване, футбол, йога, изучаване на английски език, български народни танци, класически балет и работа с шамот в ателие по керамика и приложни изкуства.

На децата ежегодно се осигурява ски училище и летен отдих на море.

 

За живота в ДГ №50 четете на адрес: http://odz50.bg/

 

Съобщение:

През месец август 2019 ДГ №50 няма да работи с деца, поради извършване на профилактика и хигиенизиране на сградата.

Децата ще бъдат преносочвани към ДГ №1.

Съответно през месец юли 2019 ДГ №50 ще приема деца от ДГ №1.

 

Записване на приетите  деца за учебната 2019/2020г.:

Всеки работен ден от 7.30:00 до 13:30 ч.

Необходими документи:

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ)

2. Оригинал и ксерокопие от:

  • удостоверението за раждане на детето;
  • лични  карти  на родителите;
  • трудова,служебна или осигурителна книжка;

3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи наличие на предимство.

4. Медицински документи

При записване родителят се запознава с:

1. Правилник за дейността на детската градина.

2. Списък на медицинските изследвания и документи за постъпване в ДГ.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17септември 2019г. ОТ 17 ЧАСА.