ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №50 Зайчето Куики (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:50
Име:Зайчето Куики
Директор:Росица Алексиева
Район:Възраждане
Адрес:гр.София, кв. "Зона Б-5"
Комуникация:
8229141
8292670

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред3801
Хронични заболявания220
СОП000
Работна група1--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4300
Хронични заболявания200
СОП040
Работна група1--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред5900
Хронични заболявания200
СОП200
Работна група6--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4300
Хронични заболявания2400
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4700
Хронични заболявания1400
СОП200
Работна група3--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред45--
Хронични заболявания1400
СОП300
Работна група0--

Информация за родители

ВАЖНО

Записването на приетите деца в ДГ № 50 „Зайчето Куики“  за учебната 2020/2021 г. ще се извършва съгласно График на класиранията за календарната 2020 година, публикуван на страницата на ИСОДЗ и ПГУ на място в детската градина, от 8.30 ч. до 16.30 ч.

Влизането на всички родители в ДГ № 50 ще се осъществява при стриктно спазване на противоепидемичните мерки – носете лични предпазни средства.

 

ДГ №50 "Зайчето Куики" е открито на 19.04.1981 год.

Детската градина разполага с модерно построена сграда с обща площ 2600 кв.м. Състои се от три корпуса с топли връзки между тях. Сградата по план е построена за 10 групи, помещенията са просторни и светли. Всяка група има отделна спалня, занималня, съблекалня и голям съвременен санитарен възел.

Детското заведение разполага с басейн, физкултурен салон, амфитеатрален музикален салон, интерактивен кабинет за обучение, балетна зала, кабинет за чуждоезиково обучение, логопедичен кабинет, учебна подземна и надземна пешеходна зона с всички съоръжения за обучение по бесопасно движение по пътищата, басейн за суха профилактика на малките деца.

През 1995 год. след закриване на лекарските и стоматологичните кабинети в ДГ №50 и съгласуване с РИОКОЗ, беше разкрита една яслена маломерна група.

От учебната 1995/1996 год. в ДГ №50 се отглеждат деца в 2 яслени и 9 градински групи.

Дворът на ДГ №50 е 7 декара. Той е много добре озеленен и се поддържа в добър вид. Обособени са 11 площадки за игра на отделните  групи.

Детската градина има денонощна охрана и видеонаблюдение.

За децата в ДГ №50 се грижат квалифицирани и опитни педагози и медицински сестри: 14 старши учители, 1 главен учител, 1 учител по музика, 3 учители, 6 медицински сестри, клиничен психолог, логопед, ресурсен учител.

Осигурено е целодневно медицинско обслужване.

За индивидуална работа с  децата, които имат нужда от специални грижи и в изпълнение на целите на подкрепящото образование в детската градина има обособени и добре оборудвани кабинети с назначени психолог, ресурсен учител и логопед.

Педагози и медицински сестри работят за осигуряване на необходимите условия за физическо, духовно и нравствено развитие на детето, гарантират неговата сигурност, възпитават го в дух на толерантност, приобщаваг го към българските традиции и общочовешки ценности.

Образователната дейност се организира и провежда в съответствие с ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за училище.

По желание на родителите се предлагат допълнителни педагогически дейности - плуване, футбол, йога, изучаване на английски език, български народни танци, класически балет и работа с шамот в ателие по керамика и приложни изкуства.

На децата ежегодно се осигурява ски училище и летен отдих на море.

 

За живота в ДГ №50 четете на адрес: http://odz50.bg/