ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №173 Звънче - сграда Алиса

Тип:ДГ
Номер:173
Име:Звънче - сграда Алиса
Директор:Дора Германова
Район:Подуяне
Адрес:гр.София, ул. "Филип Тотю" № 24
Комуникация:
9450407

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания020
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4900
Хронични заболявания100
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2500
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5400
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред23--
Хронични заболявания500
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

ДГ № 173 "Звънче"  е съвременна и модерно функционираща детска градина. В годините се е превърнала в предпочитано и любимо място на децата, където те намират много топлина, знания и приятелство. Тя е образователна среда за толерантност, за благополучие на детето,среда за културно, възпитателно и образователно взаимодействие между деца, учители и родители. Заедно можем да дадем на децата много повече, отколкото
предполагаме.

Приоритет  е да съхраним уникалността на детството.


Предизвикателство  е не само да вървим по утъпкани пътища, а да създаваме нови, да сътворим среда и взаимоотношения, в които децата да се учат, възпитават, творят и формират себе си, съхранявайки традициите и ценностите.


През учебната 2019/2020 г. в ДГ №173 „Звънче” ще функционират следните групи:


За деца , родени 2016 г. - 2 първи групи

За деца , родени 2015 г. - 1 втора група

За деца, родени 2014 г. - 2 ПГ /5г./

За деца , родени 2013г. - 1 ПГ /6г./

 

 В ДГ № 173 „Звънче” са създадени всички стимулиращи условия за осигуряване на такава педагогическа среда, която дава възможност за удовлетворяване на възпитателните и образователни нужди на всяко дете, за много игри и развлечения.

Децата ще бъдат  разпределени по възрастов признак в 6 градински групи, с общо 176 деца.

в I група - 28 деца

в І-а група- 28 деца

в II група - 30 деца

в ПГ- /5г./ - 30 деца

в ПГ-А /5г./ - 30 деца

в П Г / 6 г./ - 30 деца

ДГ №173 ”Звънче”, сграда „Алиса” разполага с добре озеленен двор  , 2 монолитни сгради в които са обособени музикален и физкултурен салони, кабинети по английски език и приложни дейности. В подкрепа на приобщаващото образование  в детската градина е осигурен ресурсен учител от РЦПППО- София град и  логопед като ДОД.

ДГ №173 предлага следните допълнителни образователни дейности:
английски език;
народни танци;
модерни танци;
приложни изкуства; 
футбол; 
логопед

За децата  се осигурява летен отдих , ски училище и еднодневни екскурзии сред природата.

 

Линк към сайта на ДГ №173 "Звънче": http://173cdg.com/


Стъпили здраво в традицията, деца, учители и родители не преставаме да мечтаем заедно и да чертаем нови планове за бъдещето с вярата, че чудесата никога не свършват!