ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №185 Звездичка - сграда Враня, почасова организация

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:185
Име:Звездичка - сграда Враня, почасова организация
Директор:Милена Русинова
Район:Искър
Адрес:гр.София, Враня, бул. "Цариградско шосе", №387
Комуникация:

Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
3-та група, родени 2015 г.Общ ред0--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--