ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №142 - сграда бл. 19

Тип:ДГ
Номер:142
Име: - сграда бл. 19
Директор:Елина Джурджова
Район:Красно село
Адрес:гр.София, ж.к. "Лагера", бл. 19
Комуникация:
02/954 60 20
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2300
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група1--