ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:177
Име:ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" (полудневна организация)
Директор:Евелина Гурсова-Лазова
Район:Нови Искър
Адрес:с.Световрачене, ул. "Софийска" № 23
Комуникация:
0876972244
ou_177@abv.bg

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред0--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--