ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №46 Жива вода (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:46
Име:Жива вода
Директор:Десислава Янкова
Район:Витоша
Адрес:гр.София, кв. Симеоново, ул. "Kрайречна", №9
Комуникация:
02/9611394
02/9612994
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред200
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2100
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2000
Хронични заболявания500
СОП010
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4300
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група1--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5000
Хронични заболявания900
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред4010
Хронични заболявания1100
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

ВАЖНО!

Новини и съобщения

 Съгласно публикувания в страницата на ИСОДЗ и ПГУ Календар за 2019 г. на 18.03.2019 година предстои обявяване на свободните места за прием през новата учебна 2019/2020 година в общинските детски градини, самостоятелни детски ясли и подготвителни групи в училищата на територията на Столична община.

С оглед отчитане на актуалните потребности на родителите и децата за осигуряване на места в детските заведения и ПГУ, Ви уведомяваме следното:

1. На 18.03.2019 г., преди обявяването на свободните места за прием през новата учебна 2019/2020 година, създадените до момента кандидатури в ИСОДЗ и ПГУ, ще отпаднат. Направените до момента регистрации (семейни профили) се запазват.


2. След обявяване на свободните места на 18.03.2019 г., е необходимо родителите да направят нови кандидатури за участие в първото класиране за новата учебна 2019/2020 година, което ще се извърши на 10.05.2019 година под граждански контрол.

3. В периода от 18.03.2019 г. до 18.00 часа на 09.05.2019 г., родителите ще имат възможност да актуализират информацията в профилите си, както и да пренареждат заявените кандидатури.


НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ВРЕМЕТО НА СЪЗДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ НЕ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ПРИ КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦАТА!

Столична община


 

***************************************************************************************************************************************************************************

САЙТ НА ДГ № 46: http://dg46sofia.com/

**************************************************************************************************************************************************************************

График на класиранията в общински  ДГ  на територията на Столична община за календарната 2019 година

18.03.2019 г. Обявяване на свободни места

18.03.2019 г. – 09.05.2019 г. Период без класиране

10.05.2019 г. Първо класиране по критерии за учебната 2019/2020 година (под граждански контрол)

11.05.2019 г.  Публикуване на резултатите от първото класиране за учебната 2019/2020 година, срок за записване до 23.05.2019 г.

25.05.2019 г. Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2019/2020 година, срок за записване до 07.06.2019 г.

08.06.2019 г. Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2019/2020 година, срок за записване до 21.06.2019 г.

22.06.2019 г. Публикуване на резултатите от четвъртото класиране за учебната 2019/2020 година, срок за записване до 05.07.2019 г.

06.07.2019 г. – 29.08.2019 г. Период без класиране

31.08.2019 г. Първо текущо класиране за учебната 2019/2020 година

 

**************************************************************************************

Уважаеми родители,
Актуализирайте профилите си и кандидатурите си в ИСОДЗ  и отразете  коректно ползваните точки .

Десислава Петрова Янкова, Директор на ДГ №46

***************************************************************************************

Брой групи в детската градина по година на раждане за учебната 2019/2020 г. , сформирани както следва:

 • Яслена група "Биберони" - деца родени 2017г. и 2018г.
 • Първа група "Бърборино" - деца родени 2016г.
 • Втора група Шарена дъга" - деца родени 2015г.
 • Втора група "Слънчице" - деца родени 2015г.
 • ІІІ-та група "Слънчево зайче" - Подготвителна група 5- годишни - деца родени 2014г.
 • ІІІ-та група "Бонбоните"- Подготвителна група 5-годишни - деца родени 2014г.
 • ІV-та група"Мечо Пух" - Подготвителна група - 6-годишни - деца родени 2013г.
 • ІV-та група "Усмивка" - Подготвителна група - 6 годишни - деца родени 2013г.

***************************************************************************************

Допълнителни образователни дейности:

 1. Английски език
 2. Йога
 3. Народни танци
 4. Балет
 5. Футбол
 6. Вокално пеене

***************************************************************************************

Детска градина №46 е основана през 1983 г. Детското заведение работи при максимален капацитет, а именно 1 бр. яслена група и 7 бр. градински групи.

То е единственото общинско детско заведение на територията на един от най-привлекателните южни еко-квартали на столицата - кв. Симеоново. Непосредствената близост до Витоша е наш безценен приоритет, който използваме и с който се съобразяваме чрез възпитаване на екологична култура от най-ранна възраст.

Децата на ДГ №46 разполагат с отлично поддържан парк с обновени дворни съоръжения за игри на открито и спортно-състезателни мероприятия; с подновена материално-техническа база, отговаряща на съвременните изисквания за безопасност и хигиена, за естетичност и оптималност на средата; стотлична игрова и дидактична база! При нас детската активност се насърчава чрез богата гама от културни и спортни мероприятия: участие в детски пленери, изложби, концерти, тържества, състезания, ски-училища, детски спортни лагери.

Екипът на детското ни заведение е воден от идеята за съхранение на уникалността на детството като основна ценностна единица! Нашият колектив е вярно ориентиран към иновациите и съвременните изисквания към предучилищното образование, като през годините направи професионален пренос на най-ценното от традициите на българската предучилищна педагогика.

От 2003 год. детската градина носи името "Жива вода". Този вълшебен фолклорен символ ни зарежда с енергия и носи в себе си извечност, непреходност, любов и вяра в новото начало, а именно в Детето!