ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №68 Ран Босилек - почасова организация

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:68
Име:Ран Босилек - почасова организация
Директор:Лиляна Василева
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ж.к. Люлин VІІ м. р., ул. "Иван и Стиляна Параскевови"
Комуникация:


Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред301
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред200
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ЗАПИСВАНЕ НА

КЛАСИРАНИТЕ  ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА

2020/2021 год. 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ  ДЕЦА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

ПЕРИОД НА ЗАПИСВАНЕ: 

01.06.2020 год. - 12.06.2020 год. 

ЧАСОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

10.00 часа - 13.00 часа 

 13.30 часа - 16.00 часа  

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ Е НЕОБХОДИМО  ДА НОСИТЕ ПРЕДПАЗНИ МАСКИ 

Директор: Лиляна Василева

За допълнителна информация тел. 028257240  и 0884801697

  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

Уважаеми родители от 15.09.2020 г. в ДГ № 68 "Ран Босилек"   ще работят  14 групи, както следва:

 • 2 бр.  групи детска ясла - смесени по възраст - набор 2019 и набор 2018;
 • 2 бр.  първи групи  - набор 2017;
 • 2 бр. втори групи -  набор 2016;
 • 2 бр.  III -та  ПГ - смесени по възраст - набор 2016 и набор 2015 ;
 • 2 бр. IV-та ПГ - смесени по възраст - набор 2015 и набор 2014;
 • 4 бр. разновъзрастови групи за деца със СОП, които се обучават индивидуално и групово в кабинети и приобщават  към масовите групи.

Екипът за подкрепа на личностното развитие /ЕПЛР/ на децата в  ДГ № 68 "Ран Босилек" се състои от щатни педагогически специалисти за  ресурсно подпомагане и допълнителна подкрепа на децата в масовите групи и СОП групите, както следва:

 • психолог - 2 бр.
 • специален педагог - 2 бр.
 • логопед - 3 бр.
 • ресурсен учител - 3 бр.   
 • педагог - 1 бр.

В помощ на педагогическите специалисти  за работа с деца със СОП в масовите и специалните групи освен регламентирания брой непедагогически персонал има назначени  и допълнителни непедагогически специалисти:

 • помощник на учителя -   4 бр. 
 • помощник възпитатели - 2 бр.

В ДГ 68 „Ран Босилек”  реализираме  следните проекти:

 1.    „Ще успеем заедно” – финансиран от ЦОИДУЕМ – МОН – две години;

 2.    „Спорт и здраве за всички” – СО – ПИСТ

 3.    „Безопасно се движи,  правилата спазвай ти” – СБДДС

 4.    „Промоция на здравето” – РЗИ

 5.    „Спортът – вдъхновение за всяко дете” – район „Люлин”.

Базово учебно заведение:

ДГ 68 „Ран Босилек” е базова детска градина  към СУ „Св. Климент Охридски”, ФНОИ, катедра „Предучилищна и медийна педагогика”.

При нас провеждат практическото си обучение  студенти от катедра „Психология” на НБУ  и катедра „Лека атлетика” на НСА. 

За допълнителна информация тел. 028257240

Директор: Лиляна Василева

 

  


 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА 

ЗА ПРИЕМ ОТ МЕСЕЦ СПТЕМВРИ 2019 Г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

На 05.06.2019 година  - сряда - от 17.00 часа  в салона на ДГ 68 "Ран Босилек" ще бъде проведена обща родителска среща с родителите на деца за  прием от месец септември 2019 година. 

Моля да присъстват само родители или техни упълномощени представители.

 За допълнителна информация тел. 028257240

Директор:  Лиляна  Василева

 

 

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА НА 11.05.2019 год. 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ  ДЕЦА ОТ  ПЪРВО  КЛАСИРАНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ ДИРЕКТОРА НА ДГ 68 "РАН БОСИЛЕК" ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

ПЕРИОД НА ЗАПИСВАНЕ: 

13.05.2019 год. - 25.05.2019 год. 

ЧАСОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

11.00 часа - 13.00 часа 

13.30 часа - 16.30 часа 

 

За допълнителна информация тел. 028257240

Директор: Лиляна Василева