ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №76 Сърничка - сграда 2

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:76
Име:Сърничка - сграда 2
Директор:Петя Янкова
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост-4", ул. "Детска мечта" № 22
Комуникация:
odz76@abv.bg
02/875 51 46
http://dg76.bg

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред4300
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2200
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група2--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред7400
Хронични заболявания1000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4800
Хронични заболявания710
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4900
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред20--
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

            Уважаеми родители,

Записването на класираните деца за уч.2020/2021г. ще се извършва  от директора на ДГ№ 76 "Сърничка" в определените от ИСОДЗ срокове в основната сграда всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа при строго спазване  на противоепидемичните изисквания на Националния оперативе щаб и нарежданията на здравния министър в условията на извънредно положение.

Моля, родителите на класираните деца предварително да уговорят по телефона ден и час за записване. При записване да присъства един родител, като носи всички необходими документи и предпазни средства / маска, ръкавици и калцуни/ .

Телефони за вдръзка: 02/8755146             0884801640 - Петя Янкова 

Уважаеми родители,

Благодариме Ви, че изрбахте ДГ№ 76 "Сърничка" за детска градина на Вашето дете. Очакваме Ви!

С уважение,

Петя Янкова - директор

   ДГ №76“Сърничка“е общинска детска градина, открита през м.септември 2018г. Намира се  в ж.к.”Младост” 4, ул.“Детска мечта“ № 22.  В нея функционират 10 групи, от които 8 групи детска градина и 2 групи ясла. В яслените  групи се приемат деца от 1 до 3 години, а градинските групи се посещават от деца от 3 до 7-годишна възраст. За учебната 2020/2021 година  ще бъдат обособени следните възрастови групи:

випуск 2014 - 2  ПГ-6 годишни 

випуск 2015 - 2 ПГ -5 годишни

випуск 2016 - 3 групи

випуск 2017 -  1 група

випуск 2018-  2 яслени групи


         Екип от висококвалифицирани педагози, медицински сестри и помощен персонал се грижи за децата с много внимание и любов. В ДГ №76 "Сърничка" е сформиран Екип за подкрепа, в който работят психолог,  логопед и ресурсен учител. Те  работят с децата със специални образователни потребности както и с деца, които имат нужда от тяхната помощ, за което не се заплаща. В ДГ№ 76 "Сърничка" няма специални групи.

 

         Организацията на работа в детската градина е целогодишна. Престоят на децата е целодневен от 7.00 до 19.00 часа, като им се осигурява четирикратно хранене - закуска, допълнителна закуска в 10 часа, обяд и следобедна закуска, които са съобразени с всички изисквания за здравословен начин на хранене в предучилищна възраст. Учебни занимания се водят и сутрин и след обяд, като се редуват с много и разнообразни допълнителни  образователни дейности, както и с много игри и развлечения.  Гостуват ни със свои постановки и  куклени театри, шоу програми, илюзионисти, детско кино.

           В ДГ №76 се осъществява богата и разнообразна възпитателно-образователна работа, като нейният приоритет е всестранното и пълноценно изграждане на детската личност. Работи се по разработена от педагогическия екип на детската градина програма и се използват интерактивни дъски във всички групи. Ползват се и други учебни помагала - индивидуални книжки за децата, дидактически табла, сборници, енциклопедии и др., които се избират ежегодно от учителите. Във всяка група  има лаптоп с интернет.

             В детската градина се провеждат и допълнителни образователни дейности, извън учебния план. Участието в тях става по желание на родителите и се заплаща отделно от таксата за детска градина, която се определя в съответствие със Закона за местните данъци и такси и в момента е 60 лева. Тези дейности са :

- Английски език

- Немски език

- Приложни изкуства

- Плуване (заниманията по плуване се провеждат в плувния басейн на сграда 1)

-  Художествена гимнастика

-  Български народни танци

-  Модерни  танци

-  Модерен и класически балет

-  Футбол

     Материалната база в ДГ№76 е много добра. За провеждане на качествен образователен процес разполагаме с: актова зала, физкултурен салон, площадка по БДП, открита сцена, футболно игрище, кабинет на психолог, логопед, ресурсен учител, кабинет за ранно чуждоезиково обучение, кабинет по приложни изкуства, индивидуални занимални за всяка група, индивидуални спални помещения за всяка група  за следобеден сън със самостоятелни легла за всяко дете, индивидуални офиси за помощник-възпитателите с миялни машини и съответно оборудване, просторен двор за отдих, игри и обучение за всяка група, здравен кабинет, собствена кухня, осигуряваща здравословно хранене, пералня, видеонаблюдение на входовете и на двора, система за достъп в сградата.

       Много желани и обичани от децата са екскурзиите, както  и лагерите, които организираме - ски-училище през зимата, зелени училища през пролетта и есента  и летен лагер.

       Приемът в ДГ №76 се осъществява съгласно НАРЕДБА за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.


e-mail:odz76@abv.bg
web сайт: http://dg76.bg/

С уважение,

Петя Янкова - директор на ДГ№ 76 "Сърничка"