ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 135 СУ "Ян Амос Коменски" (целодневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:135
Име:СУ "Ян Амос Коменски" (целодневна организация)
Директор:Мария Димитрова
Район:Красна поляна
Адрес:гр.София, ул. "Суходолска" 2, №145
Комуникация:
821 44 83
822 19 13
komenski_135sou@abv.bg

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5150
Хронични заболявания000
СОП200
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред12--
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--