ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 4 ОУ "Проф. Джон Атанасов" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:4
Име:ОУ "Проф. Джон Атанасов" (полудневна организация)
Директор:Галина Шипкалиева
Район:Искър
Адрес:гр.София, ул. "Тирана", №12
Комуникация:
889 97 26
school4sofia@abv.bg
979 09 63
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
3-та група, родени 2015 г.Общ ред300
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред1900
Хронични заболявания000
СОП200
Работна група0--