ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №69 Жар птица (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:69
Име:Жар птица
Директор:Нели Ангелова
Район:Подуяне
Адрес:гр.София, ул. "Hайден Георгиев" № 12
Комуникация:
8402590 8402628
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред600
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред4000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4200
Хронични заболявания800
СОП010
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5400
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5700
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред5200
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

ДЕТСКА ГРАДИНА №69 ”ЖАР ПТИЦА”
гр.София, р-н “Подуяне”, ул.”Найден Георгиев” №12, сл.тел. 8402590/8402628

ДГ №69"Жар птица " е открита на 04.09.1984 г. Типова сграда на 2 етажа, специално строена за детско заведение. В нея се възпитават и отглеждат деца в 8 градински и 2 яслени групи, разпределени по възрастов признак:

 Ясла- 2 яслени групи

-родени 2018- 6 броя свободни места

-родени 2017- 40 броя свободни места

Детска градина - 8 броя групи

-родени 2016-43 броя  приети деца в двете първи групи - свободни места - 4 броя СОП, 1-работна група

-родени 2015-55 приети деца-свободни места няма

родени 2014-63 приети деца-свободни места няма

родени 2013-58 приети деца-свободни места няма

-назначен психолог

-ресурсен учител назначен със заповед от РЦПППО гр.София

-линк към сайта на детската градина-дг 69.com

Детското заведение разполага с просторни спални и занимални помещения, външен и вътрешен двор за игра.

Осъществява се културно-възпитателна и образователна работа, насочени към реализация на съвременната детска личност.

Водеща тема: "Децата на България-пътешественици в Европа и по света" - за учебната 2018/2019година

ДГ №69"Жар птица"  предлага допълнителни педагогически дейности :

- английски език

- логопед

- латино танци

- футбол

- народни танци

- джудо

 

 

 

 

 

Приемът на децата се осъществява, както следва:

- Заявяване на кандидатури на интернет адрес kg.sofia.bg

- Класиране от ИСОДЗ

- Прием на документи при директора