ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №69 Жар птица (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:69
Име:Жар птица
Директор:Нели Ангелова
Район:Подуяне
Адрес:гр.София, ул. "Hайден Георгиев" № 12
Комуникация:
8402590 8402628

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред4000
Хронични заболявания040
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4500
Хронични заболявания220
СОП040
Работна група1--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4200
Хронични заболявания800
СОП010
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5400
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5700
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред52--
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

ДЕТСКА ГРАДИНА №69 ”ЖАР ПТИЦА”
гр.София, р-н “Подуяне”, ул.”Найден Георгиев” №12, сл.тел. 8402590/8402628

ДГ №69"Жар птица " е открита на 04.09.1984 г. Типова сграда на 2 етажа, специално строена за детско заведение. В нея се възпитават и отглеждат деца в 8 градински и 2 яслени групи, разпределени по възрастов признак:

Ясла- 2 яслени групи

първа и втора яслени групи.

ДГ№69 "Жар птица" разполага с 8 градински групи

родени 2016

родени 2015

родени 2014

родени 2013

В ДГ№69 "Жар птица", работят 17 педагогически специалисти

-учители

-старши учители

-главен учител

-педагог в ясла

-психолог

-музикален учител

-ресурсен учител назначен със заповед от РЦПППО гр.София

-линк към сайта на детската градина-дг 69.com

Детското заведение разполага с просторни спални и занимални помещения,салони и детски площадки.

Осъществява се културно-възпитателна и образователна работа, насочени към реализация на съвременната детска личност.

Водеща тема: "Децата на България-пътешественици по света" - за учебната 2019/2020година

ДГ №69"Жар птица"  предлага допълнителни педагогически дейности :

- английски език

- логопед

- футбол

- народни танци

- джудо

Приемът на децата се осъществява, както следва:

- Заявяване на кандидатури на интернет адрес kg.sofia.bg

- Класиране от ИСОДЗ

- Прием на документи при директора