ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 29 СУ "Кузман Шапкарев" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:29
Име:СУ "Кузман Шапкарев" (полудневна организация)
Директор:Маргарита Милева
Район:Сердика
Адрес:гр.София, ул. "Раковски", №20
Комуникация:
831 01 70
831 30 20
sou_29@abv.bg
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
3-та група, родени 2015 г.Общ ред541
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред480
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

През учебната 2020/2021 година в 29.СУ "Кузман Шапкарев" ще се осъществява прием

на една подготвителна група  6-годишни деца в  полудневна организация.