ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 29 СУ "Кузман Шапкарев" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:29
Име:СУ "Кузман Шапкарев" (полудневна организация)
Директор:Маргарита Милева
Район:Сердика
Адрес:гр.София, ул. "Раковски", №20
Комуникация:
831 01 70
sou_29@abv.bg
831 30 20
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
3-та група, родени 2014 г.Общ ред190
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--