ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 171 ОУ "Стоил Попов" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:171
Име:ОУ "Стоил Попов" (полудневна организация)
Директор:Канелия Костова
Район:Нови Искър
Адрес:гр.Нови Искър, кв. "Кумарица", ул. "Светлина", №26
Комуникация:
171ouu@gmail.com
991 75 54

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред0--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Информация за родители

171 ОУ "Стоил Попов" се намира в гр. Нови Искър, кв. Кумарица. Училището е на 154 години и в него се обучават 230 ученици. Училището има основна и помощна сграда. В помощната сграда се обучават учениците от подготвителната група. В нея се намират още медицинският кабинет, физкултурният салон и специално обзаведен ресурсен кабинет, в който работят ресурсен учител, логопед и педагогически съветник в помощ на учениците със СОП. Децата от подготвителната група се обучават съгласно Наредбата за предучилищно образование. Освен задължителните занятия децата от подготвителната група изучават безплатно един час седмично Английски език и участват във всички дейности и мероприятия на 171 ОУ "Стоил Попов". Подготовката се води от квалифициран преподавател. 

Училището разполага с новопостроен стол и бюфет, които ще функционират от учебната 2018/2019г. Подсигурени са безплатна закуска, плод и мляко по програми, по които работи училището.

Актуална информация за дейностите в училището се публикува на неговия сайт http://171ou.bg/.