ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 163 ОУ "Черноризец Храбър" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:163
Име:ОУ "Черноризец Храбър" (полудневна организация)
Директор:Катя Дойнова
Район:Искър
Адрес:гр.София, ж.к. "Дружба II", ул. "Обиколна", №36
Комуникация:
978 15 16
school_163@abv.bg
978 07 22
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
3-та група, родени 2015 г.Общ ред301
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред1610
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

За учебната 2018/2019г. в училището ще приеме 1 подготвителен клас за 5 и 6 годишни .