ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 162 ОУ "Отец Паисий" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:162
Име:ОУ "Отец Паисий" (полудневна организация)
Директор:Атанас Драков
Район:Кремиковци
Адрес:гр.София, кв. Ботунец, ул. "Свобода", №10
Комуникация:
994 33 25
ou162@abv.bg

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
3-та група, родени 2014 г.Общ ред0120
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред0--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Информация за родители

162 ОУ "Отец Паисий" има дългогодишна история. За първи път училището отваря вратите си за своите ученици през 1862 г. През 1970 г. започва изграждането на новата сграда, която е завършена през 1973 г. и училището е преобразувано в основно. Във времето училището претърпява много промени, както в педагогически персонал, така и в обогатяване и модернизиране на училищната сграда. Днес 162 ОУ е не само място за обучение на децата от кв. Ботунец, но то се е превърнало във втори техен дом, в място, където могат да споделят, да преживеят хубави моменти, да играят и творят. Училището разполага с 20 класни стаи, специализирани кабинети по биология, химия, физика, музика, технологии и предприемачество, компютърни кабинети, физкултурен салон. В Стратегията за развитие на училището са залегнали въпроси за повишаване качеството на образованието, квалификация на учителите и работа по интегрирането на деца от различните етнически групи. По традиция през последните години училището организира обучение на деца в подготвителен клас. За повече информация за приема на деца през учебната 2018/2019 година, моля да посещавате сайта ни http://162ou.com/