ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 152 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" (целодневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:152
Име:ОУ "Св. св. Кирил и Методий" (целодневна организация)
Директор:Мариана Иванова
Район:Витоша
Адрес:с.Мърчаево, ул. "Цар Симеон", №62
Комуникация:
murchaevo_152_oy@abv.bg

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред370
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред6100
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред8--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--