ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 152 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" (целодневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:152
Име:ОУ "Св. св. Кирил и Методий" (целодневна организация)
Директор:Мариана Иванова
Район:Витоша
Адрес:с.Мърчаево, ул. "Цар Симеон", №62
Комуникация:
murchaevo_152_oy@abv.bg
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
3-та група, родени 2014 г.Общ ред250
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред8140
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--