ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №59 Елхица (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:59
Име:Елхица
Директор:Виолета Коцева
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост 3" до бл. 329
Комуникация:
8759029 8759155

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред400
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред3600
Хронични заболявания040
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4200
Хронични заболявания120
СОП040
Работна група4--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4400
Хронични заболявания900
СОП100
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4600
Хронични заболявания1500
СОП200
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4700
Хронични заболявания1600
СОП300
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред37--
Хронични заболявания1800
СОП600
Работна група0--

Информация за родители

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНИЯТ ГРАФИК НА КЛАСИРАНИЯТА ЗА 2020г. ВИ  УВЕДОМЯВАМЕ ,

ЧЕ ЗАПИСВАНЕТО НА   КЛАСИРАНИТЕ Д ЕЦА ЗА  ДГ №59"ЕЛХИЦА"

ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В РАМКИТЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

СУТРИН  8.30ч.-11.30ч. И СЛЕД ОБЯД 12.30ч.-16.00ч.

ПРИ  СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021  ГОДИНА

Уважаеми родители, от м. IХ 2019 г. в ДГ №59 “Елхица“ ще работят 12 групи:

 • 2 бр. групи детска ясла – набор 2018 г. и 2019 г.
 • 2 бр. първи групи  - набор 2017 г.
 • 2 бр. втори групи – набор 2016 г.
 • 2 бр. подготвителни групи – 5 годишни – набор 2015 г.
 • 2 бр. подготвителни групи - 6 годишни - набор 2014 г.
 • 2 бр. Специални групи за деца със СОП /3-7 год./

Екипът за подкрепа за личностното развитие /ЕПЛР/ на децата в ДГ №59 “Елхица“ се състои от щатни педагогически специалисти за ресурсно подпомагане и допълнителна подкрепа на децата със СОП, както следва:

 • Психолог – 2 бр.
 • Специален педагог - 2 бр.
 • Логопед – 2 бр.
 • Помощник на учителя – 2 бр.
 • Памащник възпитател-2 бр.

В ДГ №59“Елхица“ реализираме следните проекти:

1. УРБАКТ III-Превенция за ранното отпадане от училище;

2. ЕРАЗЪМ +- Градинки в растеж - Биоградинки и Билкова спирала;

3.ЕРЪЗЪМ + - РАДОСТ

4. СО – ПИСТ „Спорт и здраве за всички“;

5. Зелена София.

6.Лидъл за по- добър живот

ДГ№59 “Елхица“ е базова детска градина към СУ “Климент Охридски“ – катедра „Логопедия“ и към НСА, катедра „Адаптирана физическа активност“.

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020  ГОДИНА

Уважаеми родители, от м. IХ 2019 г. в ДГ №59 “Елхица“ ще работят 12 групи:

 • 2 бр. групи детска ясла – набор 2017 г. и 2018 г.
 • 2 бр. първи групи  - набор 2016 г.
 • 2 бр. втори групи – набор 2015 г.
 • 2 бр. подготвителни групи – 5 годишни – набор 2014 г.
 • 2 бр. подготвителни групи - 6 годишни - набор 2013 г.
 • 2 бр. Специални групи за деца със СОП /3-7 год./

Екипът за подкрепа за личностното развитие /ЕПЛР/ на децата в ДГ №59 “Елхица“ се състои от щатни педагогически специалисти за ресурсно подпомагане и допълнителна подкрепа на децата със СОП, както следва:

 • Психолог – 2 бр.
 • Специален педагог - 2 бр.
 • Логопед – 2 бр.
 • Помощник на учителя – 2 бр.
 • Памащник възпитател-2 бр.

В ДГ №59“Елхица“ реализираме следните проекти:

1. УРБАКТ III-Превенция за ранното отпадане от училище;

2. ЕРАЗЪМ +- Градинки в растеж - Биоградинки и Билкова спирала;

3. СО – ПИСТ „Спорт и здраве за всички“;

4. Зелена София.

ДГ№59 “Елхица“ е базова детска градина към СУ “Климент Охридски“ – катедра „Логопедия“ и към НСА, ка тедра „Адаптирана физическа активност“.

ДГ № 59“ЕЛХИЦА“  ОБЯВЯВА ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ НА 03.04.2019 И 04.04.2019г.

 


В ДГ №59 "Елхица" функционира група за адаптация, мотивация, ориентация, социализация и последваща образователна интеграция в масовите групи на детската градина на деца със СОП (специални образователни потребности) на възраст от 3 до 7 год.

В групата при наличие на места се приемат деца със СОП (аутизъм, ДЦП, хиперактивност, интелектуална недостатъчност, Даун синдром, множество увреждания). Корекционната и възпитателна работа се осъществява индивидуално и групово по изработена индивидуална програма за всяко едно дете от екипа на групата (специален педагог, логопед и психолог). Условие за преминаване към образователна интеграция в масовите групи на детското заведение е детето независимо от неговата календарна възраст да владее навици за самообслужване и разбиране  и изпълнение на прости поръчки за дете над 3 годишна възраст.

Процедурата за прием изисква:

1. Подаване на комплект документи за детето:
1.1. Епикриза (актуална), медицински изследвания;
1.2. ТЕЛК;
1.3. Психологически и логопедични статуси;
1.4. Становище от РИО София-град.

2. Екипът за Комплексно Педагогическо Оценяване към детското заведение заседава всяка първа сряда на месеца от 13.00-15.00 ч.

3. Горепосочените документи трябва да бъдат подадени най-малко два дни преди насроченото заседание на ЕКПО.