ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 148 ОУ "Любомир Милетич" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:148
Име:ОУ "Любомир Милетич" (полудневна организация)
Директор:Ани Деянова
Район:Слатина
Адрес:гр.София, ул. "Слатинска", №35
Комуникация:
ou148@abv.bg
870 63 60
870 41 16
Информация за родители

Уважаеми родители,

От 19.03.2018 година Системата на ИСОЗД е отворена и за регистрация на подготвителните групи в училищата. Вече можете да направите регистрация за своето дете!