ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 148 ОУ "Любомир Милетич" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:148
Име:ОУ "Любомир Милетич" (полудневна организация)
Директор:Ани Деянова
Район:Слатина
Адрес:гр.София, ул. "Слатинска", №35
Комуникация:
870 41 16
ou148@abv.bg
870 63 60
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
3-та група, родени 2014 г.Общ ред610
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред800
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми родители,

От 19.03.2018 година Системата на ИСОЗД е отворена и за регистрация на подготвителните групи в училищата. Вече можете да направите регистрация за своето дете!