ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 146 ОУ "Патриарх Евтимий" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:146
Име:ОУ "Патриарх Евтимий" (полудневна организация)
Директор:Марияна Симбаева
Район:Връбница
Адрес:с.Волуяк, ул. "Зорница", №63
Комуникация:
voluiak_146ou@abv.bg
998 90 40

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
3-та група, родени 2014 г.Общ ред8100
Хронични заболявания000
СОП020
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред27--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--