ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 145 ОУ "Симеон Радев" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:145
Име:ОУ "Симеон Радев" (полудневна организация)
Директор:Антоанета Михайлова
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост-1А", ул. "Ресен", №1
Комуникация:
877 41 36
875 41 55
oy_145@abv.bg
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред7100
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--