ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 141 OУ "Народни будители" (целодневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:141
Име:OУ "Народни будители" (целодневна организация)
Директор:Таня Иванова
Район:Надежда
Адрес:гр.София, ж.к. "Свобода"
Комуникация:
141sou@gmail.com
896 01 00

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред470
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред10221
Хронични заболявания000
СОП110
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред0--
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
Информация за родители

141 ОУ “Народни будители“, гр. София, район “Надежда“ приема 5 /пет/ и /6/ шест годишни деца в целодневни подготвителни групи. Спазва се наредба № 5/03.06.2016г. на МОН за предучилищното образование. Материално–техническата база отговаря на потребностите на децата. Училището разполага с медицински кабинет, модерни компютърни кабинети, кабинет по приложни дейности, кабинет по природни науки, физкултурни салони, зала за танци, училищен стол и бюфет, просторен двор за игра, засилен пропускателен режим – достъп с чипове. Оборудвана е стая за отдих на децата. Работим с квалифицирани и грижовни учители. Децата имат възможност да изучават английски език, модерни и народни танци, приложни дейности и спорт по избор.

141 ОУ „Народни будители“ осигурява на децата и родителите спокойна среда, индивидуален подход и качествена подготовка за прием в първи клас, развивайки таланта и дарбата на всяко дете.