ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 136 ОУ "Любен Kаравелов" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:136
Име:ОУ "Любен Kаравелов" (полудневна организация)
Директор:Галина Сахиева
Район:Възраждане
Адрес:гр.София, ул. "Димитър Петков", №116
Комуникация:
l.karavelov@dir.bg
821 70 88
821 70 53

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4160
Хронични заболявания000
СОП020
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред22201
Хронични заболявания000
СОП020
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред22--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Информация за родители

ЗА РОДИТЕЛИТЕ, КОИТО ИЗБИРАТ НАЙ – ДОБРОТО ЗА СВОИТЕ ДЕЦА!

Училището предлага:

          Прием на 5 и 6 годишни деца     

Училищното заведение е с  две  подготвителни групи 5 и 6 годишна възраст. Условията за възпитание и образование в учебното заведение са много добри, жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт, интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, набавени са учебни помагала  и пособия за подлежащите на задължително училищно обучение. Възможност на родителите да присъстват в групата за по добра адаптация на децата.

Педагогическото взаимодействие е насочено към придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование; утвърждаване на доброжелателно и самоуверено поведение при общуване си с връстници и възрастните.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В 136 ОУ

  • паралелки с разширено изучаване на БЕЛ, Математика и Информационни технологии;
  • целодневно обучение за учениците от I до VII клас (занимални);
  • иновативно и перспективно обучение; предприемачество;
  • висок професионализъм на педагогическия колектив;
  • дългогодишни традиции в спорта, изобразителното, музикалното и танцовото изкуство (клубове по интереси);
  • работа по проекти за развитие на индивидуалните интереси и потребности;
  • съвременна училищна база: уютни класни стаи, нов физкултурен салон, модерно оборудвани компютърни кабинети; богата библиотека;
  • център за подкрепа – ресурсни учители, психолог, логопед, педагогически съветник; лекарски кабинет;
  • осигурен транспорт; училищен бюфет;
  • осигуряване на плодове и млечни храни по проект „Училищен плод” и „Училищно мляко”; ежедневно безплатни закуски

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!