ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №66 Елица (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:66
Име:Елица
Директор:София Янкулова
Район:Панчарево
Адрес:гр.София, ул. "Риляник", № 10
Комуникация:
9923146
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред4501
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2800
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4900
Хронични заболявания000
СОП300
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3720
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред3100
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо с изх.№ СОА19-ВК08-3549 на Столична Община,Ви уведомяваме следното:

1.За учебната 2019/2020г. ще бъдат сформирани седем възрастови групи.

2.Яслена група 2017г. - 25 деца

  Първа група вариант ,,А'' 2017г. - 25 деца

  Първа група - 25 деца

  Втора група - 30 деца

  Трета ,,А,, група - 30 деца

  Трета ,,Б'' група - 30 деца

  Четвърта група - 30 деца

3.Група за деца със специални образователни потребности - няма.

4.В ДГ 66 работят допълнителни специалисти логопед и психолог както и ресурсен учител, който е назначен от РЦПППО.

5.Европейски проекти,които се реализират от ДГ са:

  - Erasum+ KA219,,Vibrations of music:music as a key for development,inclusion,interculturality and norm critical approaches.

  - ProSocial Values - 2017-1-IT02-KA201-036860 - Strategic partnership for school aducation - Development of innovation.

 6.ПОСЕТЕТЕ НАШИЯ САЙТ НА АДРЕС: www.odzelica.com

 7.Допълнителни образователни дейности в ДГ: Английски език, Футбол, Плуване, Народни танци, Приложно изкуство и Йога.

 

ВРЕМЕТО ОТ 8.30 Ч. ДО 15.30 Ч. ВЛИЗАНЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ ВХОДА НА УЛ."ЛОВДЖИЙСКА ЧЕШМА". 

 Уважаеми Родители,

Записването на новоприетите деца е всеки делничен ден от 09:30ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 15:00ч. при домакина на ДГ № 66 ,,Елица'' от входа на ул.,,Ловджийска чешма''