ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 126 ОУ "Петко Ю. Тодоров" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:126
Име:ОУ "Петко Ю. Тодоров" (полудневна организация)
Директор:Росен Димитров
Район:Триадица
Адрес:гр.София, бул. "България", №43
Комуникация:
858 50 45
ros2@abv.bg
859 61 29

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
3-та група, родени 2014 г.Общ ред141412
Хронични заболявания000
СОП220
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред32--
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--