ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 122 ОУ "Николай Лилиев" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:122
Име:ОУ "Николай Лилиев" (полудневна организация)
Директор:Ивета Германова
Район:Лозенец
Адрес:гр.София, ул. "Презвитер Kозма", №2
Комуникация:
866 49 95
865 03 74
122ou@122ou.com

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
3-та група, родени 2014 г.Общ ред608
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред14--
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--
Информация за родители

ЗА РОДИТЕЛИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА НАПРАВЯТ НАЙ-ДОБРИЯ ИЗБОР ЗА СВОИТЕ ДЕЦА!

Училището предлага:

Учебното заведение разполага с  една подготвителна група-5 и 6 годишна възраст. Условията за възпитание и образование  са много добри.  Средата отговаря на изискванията за безопасност, съобразени с възрастовите и индивидуални особености на децата.В подготвителната група са създадени оптимални условия за ефективна  учебна дейност от отлично подготвен специалист, който прилага иновативни методи на обучение под надслов:“Докато учим,  се забавляваме“ и „Играем заедно, за да бъдем приятели“.

Учениците  придобиват  съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. Обучението е съобразено с индивидуалните особеноности на детето и развива творческите му заложби.

 ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В 122 ОУ

  • Целогодишно едносменно обучение;
  • Целодневна организация на обучение от І до ІV клас;
  • Комуникативно място и удобен транспорт
  • Висок професионализъм на педагогическия колектив;
  • Дългогодишни традиции в спорта,  музикалното и танцовото изкуство (клубове по интереси);
  • Работа по проекти за развитие на индивидуалните интереси и потребности;
  • Съвременна училищна база: уютни класни стаи,  физкултурен салон, модерно оборудвани компютърни кабинети;
  •    Ресурсен учител, психолог, логопед, ; лекарски кабинет;
  • Училищен стол и  бюфет;
  •  осигурени  безплатни закуски

ДОБРЕ ДОШЛИ  ПРИ НАС!