ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №53 Дядовата ръкавичка (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:53
Име:Дядовата ръкавичка
Директор:Десислава Кьосева
Район:Сердика
Адрес:гр.София, ул. "Ив. Тургенев", №10
Комуникация:
8322176
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред2300
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2200
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред1802
Хронични заболявания500
СОП010
Работна група1--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред2400
Хронични заболявания300
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред1400
Хронични заболявания1200
СОП200
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред1330
Хронични заболявания700
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

ДГ №53 “Дядовата ръкавичка” се намира в район “Сердика”, на ул. “Иван Тургенев“ №10.

Функционално е предназначена за четири градински и две яслени групи.

Интериорът в детското заведение е решен така,че е освободена максимална площ за обособяване на различни кътове за занимания по интереси. Дворът на детското заведение е 4 декара, с площадки за всяка група.

За децата се грижи персонал от 30 души - директор, педагог, осем учителки, пет медицински сестри, петнадесет помощен персонал. Работата в детското заведение се отличава с професионализъм и качество на педагогическия труд при отглеждане, възпитание и подготовка на децата като цялостен процес от детската ясла до завършване на подготвителната за училище група. Това се дължи в значителна степен на утвърдената способност на персонала да работи с въвеждане на педагогически иновации за активно стимулиране на познавателния интерес у децата и постоянно създаване на условия за творческата им изява и емоционална удовлетвореност.

Основна база за нашата работа е международното сътрудничество и натрупания опит за неговото разширяване чрез участието ни в различни проекти.

Допълнителните педагогически услуги,които се предлагат в ДГ №53 са:

- английски език;
- футбол;
- народни танци;
- спортни танци.

Целите,които стоят пред екипа на детското заведение са:

1. Изграждане на стимулираща възпитателна среда, създаване на пълноценни условия за творческо формиране на всяко от нашите деца, осигуряване на равни възможности за всички деца.

2. Поставяне на специални акценти в работата на педагогическия и медицински персонал за високо качество на дейностите по обезпечаване на децата, тяхното отглеждане, възпитание и образование в контекста на стандартите на ЕС за предучилищно възпитание.