ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 103 ОУ "Васил Левски" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:103
Име:ОУ "Васил Левски" (полудневна организация)
Директор:Милена Бенкова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ж.к. "Филиповци"
Комуникация:
927 06 08
sofia103@abv.bg
824 48 854

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4160
Хронични заболявания000
СОП020
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2211
Хронични заболявания000
СОП020
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред22--
Хронични заболявания000
СОП110
Работна група0--