ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 101 СУ "Бачо Kиро" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:101
Име:СУ "Бачо Kиро" (полудневна организация)
Директор:Весела Иванова
Район:Надежда
Адрес:гр.София, ул. "Илинденско въстание", №36
Комуникация:
938 28 24
938 28 18
sou_101@abv.bg
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред1870
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--