ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 89 ОУ "Д-р Христо Стамболски" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:89
Име:ОУ "Д-р Христо Стамболски" (полудневна организация)
Директор:Тотка Цветанова
Район:Искър
Адрес:гр.София, ж.к. "Дружба", ул. "Чудомир Топлодолски", №4
Комуникация:
979 08 38
OU_89@abv.bg
979 08 64
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
3-та група, родени 2015 г.Общ ред640
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред3250
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--