ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 88 СУ "Димитър Попниколов" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:88
Име:СУ "Димитър Попниколов" (полудневна организация)
Директор:Надка Воденичарова
Район:Овча купел
Адрес:гр.София, ж.к. "Овча купел-1", ул. "Д. Попниколов", №7
Комуникация:
coy_88@abv.bg
956 07 49
956 07 39

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
3-та група, родени 2014 г.Общ ред933
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред15--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Информация за родители

Сайтът на 88.СУ”Димитър Попниколов” е: www.88cy.info.

В него може да видите важна и полезна за Вас информация за училището.

Уважаеми родители,

 88.СУ”Димитър Попниколов” се намира в ж.к."Овча купел" 1, ул. "Димитър Попниколов" № 7. Удобни превозни средства, които можете да ползвате са: автобуси № 11, 60, 73 или 102.

 В 88.СУ”Димитър Попниколов” " се обучават 1 210 ученици  от I до XII клас и една подготвителна група.
Училището е създадено през 1994г в гр.София, район Овча купел.

Предучилищното образование е организирано в една подготвителна група с 6 годишни деца. Основните форми на  педагогическо взаимодействие се осъществяват при полудневна организация.  Обучението  по образователни  направления в групата създава условия за продобиване на компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето  към  училищното образование. Учебната среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. В подготвителната група са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност.

ПО ЖЕЛАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ, ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ:
- плуване;
- модерни танци ;
- футбол;
- английски език;
- народни танци.