ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 86 ОУ "Св. Kлимент Охридски" (целодневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:86
Име:ОУ "Св. Kлимент Охридски" (целодневна организация)
Директор:Емилия Бурова
Район:Витоша
Адрес:с.Владая, ул. "Брезова гора", №1
Комуникация:
klohridski@abv.bg
999 12 92

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред640
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред4250
Хронични заболявания000
СОП030
Работна група0--