ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 86 ОУ "Св. Kлимент Охридски" (целодневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:86
Име:ОУ "Св. Kлимент Охридски" (целодневна организация)
Директор:Емилия Бурова
Район:Витоша
Адрес:с.Владая, ул. "Брезова гора", №1
Комуникация:
klohridski@abv.bg
999 12 92
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
3-та група, родени 2014 г.Общ ред1000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред4270
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--