ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 83 ОУ "Елин Пелин" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:83
Име:ОУ "Елин Пелин" (полудневна организация)
Директор:Камелия Кръстева
Район:Панчарево
Адрес:гр.София, ул. "Елин Пелин", №21
Комуникация:
ou83@abv.bg
992 30 60
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
3-та група, родени 2014 г.Общ ред930
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред1020
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--