ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 82 ОУ "Васил Априлов" (целодневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:82
Име:ОУ "Васил Априлов" (целодневна организация)
Директор:Мартин Ганчев
Район:Младост
Адрес:гр.София, кв. Горубляне, ул. "Самоковско шосе", №41
Комуникация:
879 12 36
973 61 54
school82@gbg.bg
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми родители,

Поради незапълване на групите за учебната2020/2021 година, няма да бъдат сформирани ПГЦО и ПГПО.

Пренасочете Вашите кандидатури.

82. ОУ "Васил Априлов"