ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 76 ОУ "Уилям Сароян" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:76
Име:ОУ "Уилям Сароян" (полудневна организация)
Директор:Емилия Стефанова
Район:Възраждане
Адрес:гр.София, ул. "Братя Миладинови", №9
Комуникация:
980 61 67
987 43 44
oy76@abv.bg

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред260
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред1020
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--