ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №54 Дъга (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:54
Име:Дъга
Директор:Михаела Милкова-Цанкова
Район:Красна поляна
Адрес:гр.София, ул. "Уста Генчо" № 4-А
Комуникация:
8217075 9290733

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред2000
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2300
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2000
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група2--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2200
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група2--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2200
Хронични заболявания1200
СОП000
Работна група1--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред1500
Хронични заболявания1300
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред14--
Хронични заболявания1400
СОП000
Работна група1--

Информация за родители

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА- ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 09.00 ДО 17.00 ч.

  1.  В ДГ № 54 „ Дъга„ функционират 6 възрастови групи както следва :

-Набор 2018г.                                                                      -           1 група

-Набор 2017г.                                                                      -           1 група

-Набор 2016г.                                                                      -           1 група

-Набор 2015г.                                                                      -           1 група

-Набор 2014г.                                                                      -           1 група

-Набор 2013г.                                                                      -           1 група

2.     Брой групи  за деца със специални образователни потребности –

- В ДГ № 54 няма специални групи ;

3.  Назначен допълнителен персонал в подкрепа на приобщаващото образование .– няма  ;

4.     Проекти , които  се реализират от ДГ № 54 – няма  .

5.     Линк  към сайта на детската градина  : http://daga54.com

6.      Допълнителни образователни дейности в ДГ № 54  -

- английски език

- футбол

- народни танци

- гимнастика

АКО ДЕТЕТО ВИ Е КЛАСИРАНО В НАШАТА ДЕТСКА ГРАДИНА, НАПРАВЕТЕ СЛЕДНОТО:

1. ПОИНТЕРЕСУВАЙТЕ СЕ ОТ СРОКА ЗА ЗАПИСВАНЕ.

2. ПОДГОТВЕТЕ ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИТЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ (информация за тях има на сайта на ИСОДЗ и в профила на детето ви).

 

Желаем успех на всички, избрали ДГ №54 ”ДЪГА” за втори дом на своите деца!

                                                                            Директор: М. Милкова