ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 69 СУ "Димитър Маринов" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:69
Име:СУ "Димитър Маринов" (полудневна организация)
Директор:Искра Николова
Район:Искър
Адрес:гр.София, ж.к. "Дружба", ул. "Чудомир Топлодолски", №2
Комуникация:
sou_69to@abv.bg
979 18 05
979 09 07
Информация за родители

 

Училището предлага една подготвителна група за деца на 5 и 6 години - полудневна организация.  Съвременна и обновяваща се материална база.  Ресурсен учител и специализиран кабинет за деца със специални образователни  потребности.  Стая за игри за децата от подготвителната група. Медицинско лице, бюфет, кетърингово хранене за децата от подготвителната група при желание от страна на родителите, площадка по БДП в двора на училището, видеонаблюдение и охрана.