ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 64 ОУ "Цар Симеон Велики" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:64
Име:ОУ "Цар Симеон Велики" (полудневна организация)
Директор:Тереза Иванова
Район:Витоша
Адрес:гр.София, кв. Симеоново, ул. "Симеоновско шосе", №1
Комуникация:
carsimeon.veliki@abv.bg
961 34 36
961 32 35
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
3-та група, родени 2014 г.Общ ред910
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред900
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Групата в 64 ОУ "Цар Симеон Велики" е сборна полудневна 5 и 6 годишни деца. Заниманията се провеждат от 8.00 до 13.00 ч.

Предлагаме: безплатна закуска по програма от МОН, участие в програмата "Училищен плод" и "Училищно мляко и млечни продукти". На учениците предлагаме 2 часа английски език (безплатно) и 1 час информационни технологии.

Училището разполага с логопед, психолог и ресурсен учител.