ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №38 Дора Габе (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:38
Име:Дора Габе
Директор:д-р Петя Радева
Район:Надежда
Адрес:гр.София, ул. "Св. Никола Нови", №12
Комуникация:
9387164 8362184

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред3802
Хронични заболявания040
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4500
Хронични заболявания120
СОП130
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4500
Хронични заболявания900
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5400
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5300
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред51--
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Да надникнем в света на детето в
ДГ №38 "Дора Габе"

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо с изх.№ СОА19-ВК08-3549 на Столична Община, Ви уведомяваме следното:

1.За учебната 2019/2020г. ще бъдат сформирани десет възрастови групи:

1 група за деца родени 2018г. и 2017г.

1 група за деца 2017 г.

2 групи за деца 2016 г.

2 групи за деца 2015 г.

2 групи за деца 2014 г.

2 групи за деца 2013 г.

2.Яслена група 2018г. и 2017г. брой деца - 26 деца

Яслена група 2017 г. - 26 деца

Две първи групи 2016г. - с по 28 деца

Две втори групи 2015 г. - с по 30 деца

Две трети групи 2014 г. - с по 30 деца

Две четвърти групи 2013 г. - с по 30 

3.Група за деца със специални образователни потребности - няма.

4.Вътрешно-институционални проекти,които се реализират от ДГ са:

- "Пчеломания - за чиста България";

- "Прочетете приказка и дарете книга за нашата библиотека";

- "Чрез обичаи и традиции да съхраним българският дух";

 5.Допълнителни образователни дейности в ДГ № 38: Английски език, Футбол, Плуване, Народни и модерни танци, Приложно изкуство.

 * * * Детското заведение функционира с 10 групи деца, разпределени по възрастов признак в 2 яслени и 8 градински.

* * * Разполага със съвременна, богата, естетична и мултифункционална среда:
- просторни и уютни занимални;
- салон за изкуства;
- физкултурен салон;
- плувен басейн;
- кабинет за изучаване на чужди езици;
- голяма и отлично поддържана дворна площ с добре оборудвани детски площадки за всяка група.


За екипа:

* * * Грижа, ласка, високо професионално ниво на образователни взаимодействия с децата, с помощта на Програмна система „Аз ще бъда ученик”

* * * Доверие, спокойствие, възприемчивост в приятна атмосфера на добре организиран детски колектив в:
- интересни занимания и игри в ситуации;
- чуждоезиково обучение;
- театър;
- плуване;
- ски;
- зелено училище и екскурзии;

* * * Зачитане достойнството на децата и укрепване устоите на тяхното самочувствие.

* * * Толериране здравето и живото въображение – най-чудесните дарове на детето.