ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №45 Алиса

Тип:ДГ
Номер:45
Име:Алиса
Директор:Вела Сергиева Горова
Район:Сердика
Адрес:гр.София, ул. "Шумен" № 2
Комуникация:
8310058
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2500
Хронични заболявания200
СОП100
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред2500
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група1--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред2700
Хронични заболявания210
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред2300
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Детска градина №45 "Алиса" се намира в ж.к. "Банишора", административен район "Сердика", ул. "Шумен" № 2;  http://cdg45alisa.com/

Детското заведение разполага с четири градински групи, от които две подготвителни - за 5 годишни и за 6 годишни деца. През 2018 / 2019 учебна година са обособени следните възрастови групи:

 • І гр.  -  родени 2015 г. - една група, приети - 30 деца;
 • ІІ гр. -  родени 2014 г. - една група, приети - 30 деца;
 • ІІІ ПГ -  родени 2013 г. - една група, приети - 33 деца;
 • ІV ПГ -  родени 2012 г. - една група, приети - 31 деца;

В детската градина няма специално обособени групи за деца със специални образователни потребности ( СОП ). Децата със СОП посещават детските групи спрямо възрастта си. В подкрепа на приобщаващото образование за децата със СОП  в ДГ № 45 "Алиса" са осигурени следните специалисти:

 • психолог - назначен на щат в детската градина;
 • помощник на учителя - назначен на щат в детската градина;
 • логопед - предлага логопедично въздействие като допълнителна образователна дейност;
 • ресурсен учител - осигурен от Регионален цантър за подкрепа процеса на приобщаващото образование - София - град ( РЦПППО );

Сградата е масивна, санирана, с централно топлоподаване. Направен е основен ремонт на детските площадки - спрямо европейските изисквания. Подменени са всички дворни уреди, монтирана е ударопоглъщаща настилка. Детската градина разполага с футболно игрище, изградено с мека настилка и подходящо за успешни тренировки по футбол. Със средства от проект е изградена и оборудвана интерактивна площадка по безопасност на движението.

За децата се грижат много добри професионалисти. Дейността в детската градина изцяло е ориентирана към детето и неговото благополучие. Целта, към която се стреми екипът на ДГ №45 "Алиса" е да дадем равен шанс за духовно развитие, качествено обучение и възпитание на всяко дете.

Детската градина разполага с богата материална и дидактична база. Приоритетите са свързани с приобщаващото образование,ранното чуждоезиково обучение, изкуствата, екологичното възпитание, народните празници, обичаи и традиции. Обучението и възпитанието на децата е съобразно Државните образователни стандарти за предучилищно образование и подготовка.

Допълнителни образователни дейности, които се предлагат в детската градина:

 • английски език;
 • народни танци;
 • модерни, спортни и характерни танци;
 • футбол;
 • приложни изкуства;
 • логопедично въздействие;

Организират се още: еднодневни екскурзии, ски-училище, зелено училище, спортни празници и др.

Директор: Вела Горова