ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 58 ОУ "Сергей Румянцев" (целодневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:58
Име:ОУ "Сергей Румянцев" (целодневна организация)
Директор:Костадин Мустайков
Район:Сердика
Адрес:гр.София, ул. "Железопътна", №65
Комуникация:
sergei_rumiancev@abv.bg
936 67 55

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
3-та група, родени 2014 г.Общ ред820
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред9--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--