ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 52 ОУ "Цанко Церковски" (целодневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:52
Име:ОУ "Цанко Церковски" (целодневна организация)
Директор:Маргарита Димитрова
Район:Витоша
Адрес:гр.София, кв. Бояна, бул. "А. Пушкин", №112
Комуникация:
855 20 54
e52_ou@abv.bg

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
3-та група, родени 2014 г.Общ ред1902
Хронични заболявания000
СОП020
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред22--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Информация за родители

През учебната 2018/2019 година 52. ОУ „Цанко Церковски“ има възможност да приеме 18 деца в подготвителна група само за 6-годишни деца.

Обучението е целодневно от 8.00 до 18.00 часа, осъществявано от две учителки с предучилищна педагогика.

Дневният режим е следния:

 8.00 - 8.30 часа - прием на децата

8.30 – 12.00 часа – занимания по седмично разписание

12.00- 14.00 часа – обяд, отдих и физическа активност

 14.00- 17.00 часа – заниманията по седмично разписание

 17.00 – 18.00 часа – вземане на децата