ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 50 ОУ "Васил Левски" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:50
Име:ОУ "Васил Левски" (полудневна организация)
Директор:Валентина Макавеева
Район:Витоша
Адрес:гр.София, кв. Драгалевци, ул. "Белла Дона", №1
Комуникация:
vlevski_50ou@mail.bg
967 11 81
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
3-та група, родени 2015 г.Общ ред1100
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред1420
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--

Информация за родители

 

            Уважаеми родители на бъдещи ученици от подготвителната група в 50 ОУ „Васил Левски”,

Училището разполага със самостоятелна стая за учениците от подготвителна група:

                       -групата е сборна от 5 и 6- годишни деца с полудневна организация на обучение;

 -безплатна закуска и участие в програми: „Училищен плод”; „Училищно мляко”;

             50.ОУ "Васил Левски" се стреми да осигури интелектуална, социална, духовна и емоционална среда за проява и развитие на индивидуалните компетентности на детето.

                             https://50ou-vasil-levski.com/