ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 49 ОУ "Бенито Хуарес" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:49
Име:ОУ "Бенито Хуарес" (полудневна организация)
Директор:Яница Борисова-Милева
Район:Подуяне
Адрес:гр.София, ул. "Kонстантин Фотинов", №4
Комуникация:
847 22 40
ou49@abv.bg
847 23 30
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред1100
Хронични заболявания000
СОП200
Работна група0--