ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №82 Джани Родари (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:82
Име:Джани Родари
Директор:Лидия Бучукова
Район:Връбница
Адрес:гр.София, ж.к. "Обеля" 2
Комуникация:
9343881

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2100
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4601
Хронични заболявания040
СОП040
Работна група1--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред6300
Хронични заболявания700
СОП500
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4600
Хронични заболявания300
СОП400
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4800
Хронични заболявания200
СОП500
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред43--
Хронични заболявания100
СОП400
Работна група0--

Информация за родители
Уважаеми родители, 

Информираме Ви, че записването на класираните деца за учебната 2020/2021 г. ще бъде всеки работен ден от 7:30 до 13:00 часа при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.


През учебната 2020/2021 г. ДГ №82 "Джани Родари" ще работи с 10 групи, отговарящи и съобразени с всички санитарно-хигиенни изисквания, както следва:
Набор 2018-една група
Набор 2017-две групи
Набор 2016-три групи
Набор 2015-две групи
Набор 2014-две групи
Организират се и допълнителни образователни дейности: обучение по английски език, футбол, народни танци.
Приобщаващото образование в ДГ №82 се извършва от специалистите на РЦПППО.
Медицински документи необходими за новоприети деца в детската градина

1. Еднократни отрицателни резултати от изследване за патогенни чревни бактерии, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

2. Еднократни отрицателни резултати от изследване за чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване  на детето в детската градина.

4. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване  на детето в детската градина.

5. Профилактичен преглед от личен  лекар.

6. Изследване за Васерман за деца родени 2018г


Необходими медицински документи за децата, които са отсъствали повече от 2 (два) месеца от детската градина

1. Еднократни отрицателни резултати от изследване за чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

2. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпване  на детето в детската градина.

3. Профилактичен преглед от личен  лекар.