ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 45 ОУ "Kонстантин Величков" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:45
Име:ОУ "Kонстантин Величков" (полудневна организация)
Директор:Светла Стефанова
Район:Илинден
Адрес:гр.София, ул. "Пловдив", №20
Комуникация:
828 62 82
822 14 10
kv45ou@abv.bg

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред0--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--