ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 42 ОУ "Хаджи Димитър" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:42
Име:ОУ "Хаджи Димитър" (полудневна организация)
Директор:Фиданка Лазарова
Район:Подуяне
Адрес:гр.София, ул. "Ген. Липранди", №5
Комуникация:
840 34 58
840 34 57
hdou42@abv.bg

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред351
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред1410
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред12--
Хронични заболявания000
СОП200
Работна група0--